OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

PREKLADY

Ponúkame preklady v nasledujúcich jazykových kombináciách: 

zdrojový jazyk
cieľový jazyk
cena bez DPH
cena s DPH
taliansky slovenský 11,00 13,20
slovenský taliansky 12,50 15,00
český taliansky 12,50 15,00
český slovenský 5,50 6,60
korektúry slovenských textov 1,60 1,92
korektúry talianskych textov * 2,98 3,58

 

* gramatické a pravopisné korektúry, nie štylistické

Základom pre výpočet ceny prekladu je normostrana (NS). Jedna normostrana predstavuje 1800 znakov vrátane medzier. Počet znakov spočíta automaticky akýkoľvek textový editor; toto číslo sa vydelí 1800, čím dostaneme počet normostrán.

Počet normostrán sa počíta z cieľového (už preloženého) textu.

          Pri odborných textoch budeme od Vás potrebovať terminologický slovník, prípadne konzultácie.